11.Sınıf İngilizce Future Continuous Tense Konu Anlatımı Part-II (15-19Haziran) Okan Gökalp

Future Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Future Continuous Tense (Sürekli Gelecek Zaman) soru cümleleri will ve to be kalıpları kullanılarak kurulur. Soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, be yardımcı fiili ve ardından fiilin “ing” takısı almış şekli eklenerek kurulur.

Future Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiil Özne be +fiil + ing takısı Türkçesi
Will I be swimming in the ocean? Ben okyanusta yüzüyor olacak mıyım?
Will you be swimming in the ocean? Sen okyanusta yüzüyor olacak mısın?
Will he be swimming in the ocean? O, okyanusta yüzüyor olacak mı?
Will she be swimming in the ocean? O, okyanusta yüzüyor olacak mı?
Will we be swimming in the ocean? Biz okyanusta yüzüyor olacak mıyız?
Will you be swimming in the ocean? Siz okyanusta yüzüyor olacak mısınız?
Will they be swimming in the ocean? Onlar okyanusta yüzüyor olacaklar mı?

Future Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler

Future Continuouns Tense (Sürekli Gelecek Zaman) soru zarflı cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin “ing” takısı almış hali ile kurulur.
Soru kelimesi Yardımcı fiil Özne be +fiil + ing takısı Türkçesi
What will you be cooking? Siz ne yemek yapıyor olacaksınız?
Where will we be eating? Biz nerede yemek yiyor olacağız?
When will she be dancing? O ne zaman dans ediyor olacak?
Why will you be sleeping? Sen niçin uyuyor olacaksın?
How will they be travelling? Onlar, nasıl seyahat ediyor olacaklar?

What will you be giving him as a gift?
Sen ona ne hediye ediyor olacaksın?

I will be giving him a hat.
Ben ona şapka hediye ediyor olacağım.

Where will you be spending your summer vacation?
Sen yaz tatilini nerede geçiriyor olacaksın?

I will be traveling the world.
Ben dünyayı geziyor olacağım.

Why will they be working on Sunday?
Onlar neden Pazar günü çalışıyor olacaklar?

Because they will be checking the accounts.
Çünkü onlar hesapları kontrol ediyor olacaklar.

He will be training with his team collegues.
Onlar takım arkadaşlarıyla çalışıyor olacak.

Who will be helping them for the wedding preparations?
Düğün hazırlıklarında onlara kim yardım ediyor olacak?

Their friends will be helping them.
Onlara arkadaşları yardım ediyor olacak.

When will baby be sleeping?Bebek ne zaman uyuyor olacak?

The baby will be sleeping after nine o’clock.
Bebek saat dokuzdan sonra uyuyor olacak.

Dikkat edilecekler:

Will kalıbı gelecekteki bir eylemi, be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.

I will open a bank account.
Ben bir banka hesabı açtıracağım.

I am going to start working in Microsoft Company.
Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım.

Will you be dancing with Tan Sağtürk?
Sen Tan Sağtürk’le dans ediyor olacak mısın?

Yes, I’ll be dancing with Tan Sağtürk.
Evet, ben Tan Sağtürk’le dansediyor olacağım.

Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

Will I be coming with you?
Ben sizinle geliyor olacak mıyım?

Yes, you will. Evet, olacaksın.

Will he be opening the door for you?
O sizin için kapıyı açıyor olacak mı?

No, he won’t.
Hayır, olmayacak.

Şimdi Future Continuous Tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.

I will be playing tennis at this time tomorrow.
Ben yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.

When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.
Bu gece uçak vardığında, ben seni bekliyor olacağım.

I will be watching TV when she arrives tonight.
O bu gece vardığında ben televizyon seyrediyor olacağım.

I will be staying at the Radison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Radison Otel’de kalıyor olacağım.

You may also like...