Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Anadolu Sağlık Lisesi

 

Hemşire Yardımcılığı Bölümü

Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında  yardımcı personel olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
Eğitimin Süresi ve İçeriği

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.

Ayrıca İbn-i Sina okulları bünyesinde tüm öğrencilerimize sunulan cumartesi eğitimleri vasıtasıyla üniversite hazırlık kursları da 4 yıl süreyle sunulmaktadır.

11. yıl ve 12. yıllarda staj eğitim başlamaktadır. Anlaşmalı hastanelerimiz vasıtasıyla staj yıllarını tamamlamaktadırlar

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine hastaneler başta olmak üzere bir çok  sağlık kuruluşunda rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak, hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak, Acil durumlarda ilk yardım tedavisini takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek, enjeksiyon yapmak, ameliyat yaralarını temizlemek, bandajlama, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek,hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak.

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrenciler, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar

Ayrıca 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin İki yıllık sınavsız yerleşebilecekleri Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Engelli bakımı ve Rehabilitasyon, Evde Hasta Bakımı, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, iş ve uğraşı terapisi, laboratuvar teknolojisi, laborant ve veteriner sağlık, patoloji laboratuvar teknikleri, perfüzyon teknikleri, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi laboratuvar Teknikleri, yaşlı bakımı ve tıbbi tanıtım ve pazarlama

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri ise aşağıdaki gibidir;

Hemşirelik,
Fizyoterapi,
Sosyal Hizmet,
Beslenme ve Diyet,
Sağlık Yönetimi,
Ebelik,
Çocuk Gelişimi,
Afet Yönetimi,
Odyoloji,
İş Sağlığı,
Ergoterapi,
Dil ve Konuşma Terapisi ve Gerantoloji

Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü

Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.

11. yıl ve 12. yıllarda staj eğitim başlamaktadır. Anlaşmalı hastanelerimiz vasıtasıyla staj yıllarını tamamlamaktadırlar

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Sağlık Bakım Teknisyeni olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğum evleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine başta Hastaneler olmak üzere bir çok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev almak, Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım etmek, Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım etmek, Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu vermek, İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek, Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım etmek, Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak, Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek, Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım etmek, Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek, Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak ve Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek.

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler öğrenciler, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.

Üniversitelerin Paramedik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve paramedik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar

Ayrıca 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin İki yıllık sınavsız yerleşebilecekleri Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

Elektronörofizyoloji,
İlk ve Acil Yardım,
İş Sağlığı ve Güvenliği,
İş ve Uğraşı Terapisi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
Otopsi Yardımcılığı,
Perfüzyon Teknikleri,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri ise aşağıdaki gibidir;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul),
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yöneticiliği,
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul),
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
Perfüzyon (Yüksekokul)